Bài đăng nổi bật

Chí Phèo bỏ rượu, Bá Kiến vừa đi vừa chửi

Bá Kiến vừa đi vừa chửi, hắn chửi trời chửi đất, chửi luôn thằng Chí Phèo đáng ghét. Cả tuần nay nhà Bá Kiến im lìm vắng hoe như chùa Bà Đa...

Được tạo bởi Blogger.

Bài đăng phổ biến